UNINET iColor

UNINET iColor

UNINET  iColor sürekli değişimi hedefleyen, 25 yıllık geçmişi olan bir firmadır. Yıllık net satışı 100 Mil. USD ve iş verme (istihdam) 20 ülkede, 1.000 kişidir. Ayrıca kendi sarf ürünleri kullanıcılarına; en güncel teknolojik değişimleri ve kaliteyi sağlamaktadır.

   Felsefesi; bireylerin, hem kişisel kullanımlarında hemde profesyonel kullanımlarında ihtiyaçlarına en verimli şekilde katkıda bulunmaktır.

   iColor, vizyonu gelecekte kendi alanında lider ürünler yaratmak ve geliştirmek olacaktır ve bunun için Araştırma & Geliştirme bölümüne çok önem vermektedir. Güçlü bir pazarlama için, Avrupa’da araştırma ve geliştirme aktiviteleri odaklı çalışacak departmanlar kurulmuştur. Sadece araştırma geliştirme için yüksek bir pay ayrılmaktadır.

   iColor, kullanıcılarına hayat tarzını yansıtacak ve onların yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri ürünler ve çözümler tasarlamaya devam etmektedir. Müşteri ziyaretleri ile bilgilenilen, önerilen çözümler kurumlara ve kullanıcılara özel düzenleme, geliştirme ve özelleştirme imkânları sunulmaktadır. Özel programlar ile baskı teknolojileri operasyonunun yönetilmesi kolay ve anlaşılır hale getirilmekte, sistem yöneticilerinin iş yükü azaltılmakta ve beraberinde kurumlar için maliyet denetim avantajı sağlanmaktadır. Tüm çözümler daha esnek teklifler sunabilme imkanı sağlamaktadır. Tüm uygulamalar özel pazar gereksinimlerini karşılayacak şekilde yazılıp, tasarlanabilmektedir.